top of page

PS-46 Iridescent Purple/Green. Polycarbonate Spray Tamiya 86046

Lakken skaper et bilde av Lilla og grønn farge som skifter/fader over, alt etter hvordan lys rammer overflaten. Etter den er malt, må den males med svart for at det virker.

Brukes for karosseri av mykplast.

Lakken er designet for ikke å knekke og falle av under kjørsel. Bruk av vanlig spray-maling vil ikke virke på karosserier av den myke type (Polycarbonate/Laxan)

 

Inneholder 100ml.

 

Fare.
Kan gi alvorlig øyeskade. Inneholder: Propan-2-ol, 1-propanol, n-butylacetat, Etylacetat. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Husk å bruk egnet verneutstyr ved spraylakking. Vernemaske, briller, hansker o.l.

 

Fjernlager 1-3 dages ekstra leveringstid.

PS-46 Iridescent Purple/Green. Polycarbonate Spray Tamiya 86046

kr 139,00Pris
  • Merke: Tamiya

    Type: PS (Polycarbonate Spray)

    Nummer: 86046

    Color: Iridescent Purple/Green

Relaterte produkter