top of page

Kjøp, frakt og retur

Generelle vilkår og bestemmelser for E-handel

Avtalen.

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

1. Partene.

Selger er Rc bilen AS, Postboks 176 1901 Fetsund, E-post: Kontakt@rcbilen.no, Tlf: 905 24 927 (17-20), Org: 924 716 827, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Kjøpsvilkår.
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

3. Betalingsbetingelser.

Ordrer bestilt på internett betales med de betalingsmuligheter som fremkommer ved bestillingen.

Hos Rcbilen.no kan kjøper pt. betale med:

Vipps, Klarna betalingsløsning, VISA-, Master-, VISA Electron- og American Express- (Amex) -kort.

*For mer info om Klarna klikk her... <---

Betalingsmetode velger kjøper selv i kassen under betalingsalternativer.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

4. Frakt & Levering.
Vi sender ut varer som er på lager, normalt på bestillingsdagen så fremst bestilling er registrert hos oss før 14:00. Bestillinger etter dette sendes ut neste virkedag. Kjøper bestemmer hvilket av de gitte fraktselskapene som skal levere varen. Dette gjøres i en nedtrekksmeny ute til høyre i kassen, før betaling. Pt. kan man velge mellom Postnord, Posten/bring eller hente selv. Vær oppmerksom på at det er en prisforskjell på hvilken transportør som velges.

4.1 Leveringstider.
3-6 virkedager. pakker vil bli levert med den transport som kjøper velger. Ved transport er varen er det transportørens ansvar. Eventuelt manko eller skade meldes på e-post til selger. Det vil si at du må sjekke pakken for skader før du forlater postkontoret, og få dem til å registrer om det er noe.

Når pakken er sendt fra oss, vil kjøper motta beskjed om dette og en mulighet for å spore pakken. Pakken blir levert til det nærmeste pakkeutleverings sted der kjøper bor. Navnet Pakkepost eller Shipmondo kan komme frem på pakken uansett hvilken transportør som levere varen. Selger kan ikke holdes ansvarlig for transportør feil i forhold til leverings tid. Men selger vil til enhver tid alltid påse at de leverandører selger velger er i stand til å levere til den tid selger opplyser på siden.
 

Pakken blir sendt til den adresse som opplyses ved kjøpet, det er derfor viktig at det er riktig adresse som kjøper opplyser. Har du skiftet adresse eller har skrevet feil, må dette komme til selger så fort som mulig. Har du skiftet adresse siden siste kjøp, kan du alltid logge inn på Rcbilen.no, etter innlogging vil du kunne finne «min adresse» i nedtrekks menyen i toppen til høyre rett over «Til kassen». Her vil du også kunne finne «Mine ordre» og «Min ønskeliste».
Selger er ikke ansvarlig for vare som er forsvinner pga. feil adresse, adresseendring etc.

 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).


4.2 Oppfyllelse.

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme krevet.

 

 

4.3 Heving.

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

4.4 Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

5. Fraktkostnader.

5.1 Frakt.

Rc bilen AS har frakt på alle ordre fra 119kr. I kassen, rett over kjøp knapp og sum er det en drop down meny, her kan du velge om det er Postnord eller Posten/bring som skal sende varen.

Uavhentede pakker blir pålagt et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.

5.2 Hente selv.

I kassen, rett over kjøp knapp og sum er det en drop down meny, her velger du "Hent selv" Her etter betaler du. Når vi har gjort ordren klar vil du mottar du en e-post med opplysninger om tidspunkt du kan hente ordren. Alle hente ordre blir utlevert fra Fetsund.

Hent selv ordre er frakt fritt. Ikke avhentet ordre vil bli pålagt et gebyr på 50kr som skal dekke våre utgift ved refusjon.

 

6. Garenti.

Alle vare dekkes av vanlig garenti som beskrevet i loven om salg av vare på internett.

 

6.1 Hva på garenti.

Garanti er innen varehandel en privatrettslig avtale mellom kjøperen og selgeren av en vare om at selgeren reparerer eller erstatter den med en ny hvis den i en angitt tid går i stykker uten at det skyldes uforsvarlig bruk. Finner du feil på varen etter mottakelsen så med all rimelighet kan ses som produsent feil, vil selger står for reparasjon eller erstatning av varen.

6.2 Når kan jeg få garenti.

Om kjøper opplever feil ved varen, skal kjøper hurtigst mulig kontakte selger på e-post, med beskrivelse av feilen. Selger vil undersøke saken og finner selger det som en produksjon feil, vil kjøper mottaker erstatning i form av enten reparasjon eller erstatning av varen. Det er viktig at varen ikke i ventetiden mellom kontakt og til avgjørelse i saken er gjort, blir brukt da feil kan føre til skader som ikke er dekket av garantien.

7. Retur & Reklamasjon.

Ta kontakt på Kontakt@rcbilen.no før du returnere/reklamasjon. Husk å skrive ordre nummeret det gjeller.

Varer kan ikke sendes tilbake i oppkrav, og varer som allikevel sendes i retur til oss i oppkrav, vil ikke bli avhentet av oss uten særskilt skriftlig avtale. For øvrig gjelder § 15 i Angrerettloven.

8. Angrerett.
Ved heving av kjøp henviser vi til angrerettloven.
Selger skal ha beskjed om heving av kjøpet innen 14 dager etter du har mottat ordren. Er varen allerede pakket eller sendt fra lager vil kjøper skulle returnere varen til selger for å kunne heve kjøpet.
For full tilbakebetaling av varen må den leveres tilbake utbrukt tilstand, inkludert alt innhold, samt original embalasje. Dersom produktet leveres tilbake mangelfullt eller skadet, forbeholder vi oss retten til å avvise din retur. I noen tilfelle kan vi beregne et verditap på varen og trekke dette verditap fra kjøpsprisen. Kjøper er ansvarlig for returfrakten og ansvarlig for s
elve transporten. Har man tatt i bruk varen frafaller angreretten.

9. Konfliktløsning.
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 6, 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

10. Personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Ønsker du en mer utdypende forklaring kan du se våres side for "Personvern" Klikk her...

 

10.2 Ved betaling med klarnas Betalingsløsning.

For å kunne tilby deg Klarnas betalingsløsninger, kan vi komme til å overføre dine

personopplysninger i kassen i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna, for at Klarna skal kunne vurdere hvorvidt du kvalifiserer for deres betalingsløsninger og for å skreddersy disse betalingsløsningene til deg. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

Mva.

Det beregnes 25% mva på varer ved betaling hos Rc Bilen AS. Priser på Rcbilen.no er inkl. Mva

Betal med Klarna Hos Rcbilen.no!

Vi er glade for å kunne fortelle deg at vi samarbeider med Klarna for å tilby deg flere betalingsmetoder på betalingssiden. Nå kan du få det du vil ha når du vil ha det på en trygg og enkel måte

Klarna-Logo.png
Image2.jpg

SANT

Med klarna har du flere muligheter for betaling. Betal med det samme svare til at du bruker ditt kort til å betale med, ingen forskjell fra hva du til daglig gjør i butikken. Betal senere eller bruk finansiering.

Betal senere.

Få varene hjem og se dem før du betaler. Betal innen 14 dager etter at varene er sendt. Ingen forskuddsbetaling, ingen renter og ingen gebyrer når du betaler i tide.

Kort eller bankbetaling.

​Med kort eller bankbetaling kan du betale kjøpene dine kjapt, sikkert og enkelt på tre ulike måter. Du kan koble kortene dine og bankkontoen din til Klarna første gangen du skal betale noe, eller gjøre det på forhånd i Klarna-appen. Klarna husker informasjonen din så du kan handle og betale enda smidigere neste gang.

  • Bankoverføring

Betal med bankkontoen din og godkjenn kjøpet med BankID. Pengene trekkes direkte.

  • Trekk fra bankkonto

Pengene trekkes fra din tilknyttede konto i løpet av to bankdager etter at ordren er sendt.

  • Kort

Betal med valgfritt kort. Pengene reserveres direkte i forbindelse med kjøpet.

Finansiering.

​Engangsavtale hvor du fullfør en enkel, 4-trinns kredittsøknad med top-of-mind-informasjon. Du får svar umiddelbart om du er godkjent og kan fullføre bestillingen med en gang.

Månedlige betalinger

Du vil utføre den månedlige betalingen online eller i appen vår ved hjelp av bankoverføring eller kortbetalinger. Vi vil varsle deg når det er tid for å gjøre betalingen hver måned.

Ønsker du mer info om Klarna kan du se disse link.

Hva er Klarna - Klarna kundeservice

*For å kunne tilby deg Klarnas betalingsløsninger, kan vi komme til å overføre dine

personopplysninger i kassen i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna, for at Klarna skal kunne vurdere hvorvidt du kvalifiserer for deres betalingsløsninger og for å skreddersy disse betalingsløsningene til deg. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

eGavekort

​Gavekort er en sikker vinner. Hos Rcbilen.no kan du kjøpe digitalt gavekort til deg selv eller noen du er glad i direkte i web-shoppen, så da slipper du å vente på at det kommer i posten.
Kjøper du til en du er glad i, er det bare å bestille og betale, så ordner vi leveringen for deg, på den dagen du ønsker det. Så Ikke vent med å bestille, for du kan bestemme dagen eGavekortet skal leveres.


Kjøpe eGavekort til en du er glad i.

Velg verdi, trykk på «Til noen andre» legg inn mottakers navn og e-post adresse, velg om eGavekortet skal leveres nå, eller hvilken dato du ønsker det skal leveres. Skriv en personlig melding, trykk «kjøp nå», deretter betaler du for eGavekortet med den betalingsløsningen du ønsker.Mottaker vil motta et eGavekort på den verdi du har valgt på den dato du har ønsket det. På eGavekortet vil mottaker se at du har sendt et eGavekort samt verdien og hvordan personen bruker eGavekortet.

Kjøpe eGavekort til meg selv.
Velg verdi på e-Gavekortet, trykk på «Til meg selv», Legg inn navn og e-post vi skal sende eGavekortet til, trykk «kjøp nå» Deretter betaler du for eGavekortet med den betalingsløsningen du ønsker.

Hvordan brukes et eGavekort?
Når man mottar et eGavekort får du en kode, denne koden brukes når man skal betale med eGavekortet. Verdien av kortet vil så bli trukket fra totalprisen på det kjøp man vil gjøre.
Er verdien lavere enn varen man kjøper, vil rest prisen kunne betales med den betalingsløsning du ønsker.
Er verdien av kjøpet lavere enn verdien på eGavekortet så vil den verdi bli trukket fra kortet, og du vil derfor kunne bruke resten av verdien på et annet kjøp senere.


*eGavekort er gyldig i 12 måneder fra mottakelsen.
*eGavekort kan ikke veksles til kontanter eller overføres digitalt.
*eGavekort er ikke personlig, og kan derfor gis videre til andre, der er koden på kortet som er verdien. 

Klarna Anker
eGavekort
bottom of page