top of page

10 gode råd til bruk av lipobatterier i Rc-hobbyen

Oppdatert: 13. mar. 2021

1 - Husk å balanselade flercellede lipobatterier

Det er helt feil ikke å balanselade et lipobatteri, da dette vil forkorte batteriets levetid til kun få måneder. Det eneste unntaket er hvis batteriet bare har en celle, da kan man ikke balanselade.


2 - Ikke la lipobatteriet gå helt tomt for strøm

Å kjøre eller avlade et lipobatteri ned til 0v, vil ødelegge batteriet, uten mulighet for å få det til å virke igjen. Minimum volt pr. celle er 3v. Kommer man under dette er batteriet dødt. Et forsøk på å redde dette er farlig, da det i siste ende kan få katastrofale følger, så som brann.

Overopphedet lipobatteri

3 – Husk å sette lipo cut-off i ESC’en?

Moderne ESC’ert kommer med Lipo cut-off, dette gjør at bilen ikke tømmer batterier ned under minimum volt styrke. Cut-off skjer på de fleste ESC’er ved 3,4v. Har man mulighet for å stille den selv, så skal den ikke under3,4v. Dette gir deg tid til å lade batteriet igjen uten at den kommer under 3v, eller sette batteriet i «storage mode» Aldri la det ligge etter bruk uten «storage mode»


4 – Unnlate å bruke et fullt oppladet lipobatteri

Du lader batteriet til bruk, men blir forstyrret og lar det ligge til at du kan bruke det en annen dag. Dette er en dårlig ide. Et full-ladet lipobatteri som ligger bare noe få dager, kan begynne å ta skade, det ses ofte som at det lekker eller blåser seg opp. Oppbevar alltid lipobatteriet ditt i «storage mode».


5 – Ikke å sette batteriet til «storage mode» etter bruk

Etter du har kjørt, kan et lipobatteri inneholde for mye eller for lite strøm, og blir det ikke satt i «storage mode» kan dette ødelegge batteriet. Ved for mye strøm kan batteriet blåse seg opp og i noen tilfelle bryte ut i brann, ved for lav strømstyrke kan batteriet komme under minimum strømstyrke på 3v per celle.


Bann under ladning av lipobatteri

6 – Kjøpe av helt nyt lipobatteri

Ved kjøp av nye lipobatterier er det viktig å lade batteriet med det samme, eller sette det i «storage mode». Produsenten setter nye batterier i «storage mode» men det er ikke mulig for deg å vite, hvor lenge batteriet har ligget på lager, og over tid vil volt styrken gå ned, la du det så ligge litt tid hjemme etter kjøp, kan du risikere at volt styrken er faldet til under 3v og batteriet er ødelagt.


7 – Alltid la lipobatteriet ditt kjøle ned før gjenladning

Lipobatterier må alltid ligge et kjølig og tørt. Om du akkurat har kjørt så må du lade det igjen, så må du vente på at det er blitt nedkjølt, før du lader det igjen, også selv om du skal sette batteriet i «storage mode». Å lade et varmt lipobatteri, kan ødelegge det, og i verste tilfelle begynne å brenne. Ikke bruk en fryser til hjelp, batteriet har ikke problemer med kulde, men når du tar det ut, kan det oppstår kondens i inne i batteriet hvilket kan skade batteriet.



8 – Ikke kjøp brukte lipobatterier.

Du veit ikke hvordan det har vært brukt, eller ladet hos tidligere eier. Det kan derfor være at batteriet er ødelagt før du kjøper det. Det er dog noen batterier så som Spectrum's smart teknologi, som har innbygd mikroship med info om batteriets tilstand.


9 – Ikke la et lipobatteri ligge i lengere tid.

Lag en god plan for lipobatteriet ditt, så du av og til husker å sette det i «storage mode» men dette må gjøres flere ganger over tid, om det ligger lenge. Lipobatterier som ligger lenge, mister strøm, og ligger de for lenge så kommer de under den minimale volt styrke de kan tåle. Derfor må du alltid ha en god plan for lipobatteriene dine.


Ved bruk av ladepose-/veske eller metalboks kan lipobatterier lades og oppbevares trykt.


10 – Kvitte seg med med lipobatterier.

Det er ikke tillatt å kaste lipobatterier i restavfallet i Norge, det skal leveres som spesialavfall. Når du leverer dem på gjenbruksstasjonen må du sikre deg at de er helt tomme for strøm. Om du hiver dem i vanlig avfall og det stadig er strøm på dem, så kan de begynne å brenne når de blir behandlet på avfallsstasjonen, her bruker man maskiner som knuser ting. Et lipobatteri med strøm som blir knekket eller knust, kan starte en voldsom brann. Lever alltid gamle lipobatterier tomme for strøm som spesialavfall.


Lipobatterier brukes i dag i mye elektronikk, mobiltelefoner, elbiler, klokker etc. I disse produkter sitter det en lille computer og sikrer at lipobatteriet ikke blir feil ladet og mange andre ting. På rc-lipobatterier er det ikke en sånn liten computer til å hjelpe, denne sitter i laderen og i langt de fleste tilfelle vil laderen oppdage feil og andre ting, men dette er ikke en garanti for riktig ladning om brukeren ikke følger med og setter seg inn i hvordan man lader og bruker et lipobatteri.

Det er dog veldig sjeldent at det går så galt som det kan, så bruk hjernen, tenk deg om, sett deg inn i hvordan man gjør, så går det hele bra. Er du i tvil om du vil bruke Lipobatterier, så bruk NiMH batterier, disse kan du ikke gjøre feil med, som føre til problemer, og for de fleste hobby brukere så er det ikke mye ekstra å få ved bruk av Lipobatteri.


Den største fordel ved lipobatterier, er at du får samme styrke på mindre plass. Lipobatteri tar ca. den halveplass av et tilsvarende NiMH batteri.



1 326 visninger

Σχόλια


bottom of page